Howard%20ny_edited.jpg

Hvad kan du opnå?

Nå dit naturlige muskel max på 6-12 måneder

Krav:

2-3 x 45 min. ugentlig træning 

Fasthold muskelmasse og styrke under slankekur eller cut

Krav:

2-3 x 5 min. ugentlig træning

Hurtig opbygning af masse og eksplosiv kraft til din sport

Krav:

Opbygning udenfor kampsæson 

2-3 x 45 min. ugentlig træning

Vedligehold i kampsæson

2-3 x 5 min. ugentlig træning

Minimere aldersbetinget tab af styrke og muskelmasse

Krav:

2-3 x 10 min. ugentlig træning

Mere effektiv muskelaktivering

 

Vores musklers størrelse, styrke og udholdenhed er direkte forbundet med vores sundhed og afgørende for, hvordan vi ser ud og præsterer i både hverdag og sport. Musklerne kan motioneres/trænes på mange forskellige måder, men uanset hvorfor eller hvordan du gør det, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at effekten af din træning er direkte forbundet med intensiteten.

Gevinster ved ERMR Træning

 

I ERMR træningen træner du efter "All In" princippet med en maksimal og variabel træningsmodstand, der automatisk tilpasses lige præcis dig og dit niveau. Det betyder at uanset køn, alder eller aktuelle dagsform, så vil træningen altid være optimalt tilpasset - og dermed også altid give dig maksimalt udbytte af din indsats. 

ERMR Træneren giver dig derfor nogle helt afgørende træningsfordele:

 • Mulighed for at lave en - hurtig og sikker - intensiv helkrops muskeltræning, uanset alder, fysisk form eller ambitionsniveau.

 • Mulighed for at stimulere Vækst, Styrke og Sundhed meget og hurtigere, og mere effektivt, end du kan med klassiske træningsredskaber.

 • Nem tilpasning og specialisering af din træning i forhold til aktuelle mål – Muskelvækst, Styrke, Vægttab, Vedligehold eller Genoptræning.

 • Mulighed for at træne hvor og hvornår du vil, så du nemmere kan tilrettelægge din træning i forhold til din hverdag og øvrige sportslige aktiviteter.

"ERMR Træningen får dig hurtigst fra A - B"

 

I ERMR træningen bruges musklerne også som træningsmodstand, og optræder derfor i flere roller end normalt. Det betyder, at ERMR træningen ikke kun giver dig en mere effektiv muskelaktivering, men også på andre område kan give dig træningsmæssige gevinster.

 • Forbedring af balance og muskelkoordination

 • Balanceret muskel og styrke tilvækst.

 • Høj trænings- og efterforbrænding

Overordnet set, giver ERMR Træneren dig mulighed for at lave en simpel og hurtig hjemmetræning, der giver dig et meget hurtigere og langt større træningsudbytte, end du kan opnå i et fuldt udbygget traditionelt træningscenter. 

shutterstock_1323811022_edited_edited.jp
00:00 / 02:42
shutterstock_386489404_edited.jpg

Forbedret Sundhed

Vi ved, at fysik aktivitet har afgørende betydning for vores sundhed, og hvordan vi fysisk og mentalt trives og ældes. Træning kan være en bitter, men også magisk medicin, der kan forebygge, modvirke og bremse alt - lige fra tidlig ældning til alle de store folkesygdomme, som type 2 diabetes, forskellige kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, psykiske lidelser m.m. Vi ved efterhånden alle, at vi bør træne, men hvis vi skal være helt ærlige, så har de fleste af os hverken tid eller lyst. Er du også en af dem, så kunne du måske have lyst til at vide, hvilken træning der giver dig det absolut største udbytte for mindst mulig indsats - "Most Bang For The Buck" 

Svaret er højintensiv intervaltræning. Vi er grundlæggende kodet til, at få det største og hurtigste træningsudbytte, af træning der med jævne mellemrum udsætter kroppen for korte "burst" af højintensiv belastning. Det betyder, at jo mere intensivt og effektivt du kan aktivere dit kredsløb og/eller muskulatur, jo mindre tid skal du bruge på træningen, og jo hurtigere og større udbytte kan du få. Det kræver i virkeligheden ikke ret meget træning at holde kroppen i form - en simpel kort og højintensiv muskeltræning (5-10 min.) 2-3 gange om ugen er nok. Muskeltræning handler nemlig ikke bare om muskler – den har en stor positiv indvirkning på hjernen (der naturligt begynder at krympe fra 40 årsalderen) og stort set alle andre kropsfunktioner og væv. Kontinuitet er dog vigtigt. Så når du går i gang, så prøv at lave en simpel træningsplan med en kvalitativ træning, som du realistisk kan følge - 80-90% af tiden - så skal du nok nå i mål. Og husk, at hvis - eller når - planen ryger på gulvet et par dage eller uger, så er skaden i virkeligheden ikke så stor - for selv en meget usund livsstil er længe om at slå dig ihjel. Det vigtigste er, at man ikke giver op, men i stedet tilpasser planen til noget man nemmere kan overholde, og så kommer i gang igen. Kan du bytte lidt rundt på balancen mellem den usund og sunde livsstil - så vinder du. 

Forbedret udseende

 

Hvad der opleves som smukt, er som udgangspunkt subjektivt. Ikke desto mindre, er der gennem de seneste årtier blevet skabt et globalt skønhedsideal, der hylder en stærk og præstationsdygtig krop. Kroppens signaludtryk er blevet vigtigere, og en veltrænet krop opfattes i dag ikke alene som seksuelt mere tiltrækkende, men også som et signal for en evne til at kunne yde en sund og positiv samfundsindsats. Med andre ord, så giver en veltrænet krop både kvinder og mænd socialstatus og sexappel.

Hvis du vil forbedre dit udseende, jævnfør det herskende skønhedsideal, så er det vigtigt, at du ikke er for fokuseret på vægttab.

Baller_edited.jpg

 

Din krop er genetisk kodet til overlevelse, og den vil derfor altid prøve at tilpasse sig lige præcis det miljø og de belastninger, den udsættes for. Din krop vil prioritere opbygning af henholdsvis fedt- eller muskelvæv, alt efter hvilke belastninger den udsættes for, og mængden af tilgængelige næringsstoffer og energi. En slankekur vil af kroppen opleves som en energikrise, og den vil her forsøge at skaffe den manglende energi, ved enten at nedbryde fedtvæv eller muskelvæv. Muskelvæv er meget mere energikrævende end fedt, og medmindre din træning fortæller kroppen, at det er strengt nødvendigt, at muskelmassen bevares, så vil kroppen prioritere fjernelse, af det "overflødige" og meget energikrævende muskelvæv fremfor fedtvæv.

 

En traditionel slankekur, med lavintensiv kredsløbstræning, vil oftest resultere i et mindst lige så stort muskel som fedttab. Tabt muskelvæv sænker din hvile forbrænding ca. 3 gange så meget som tabt fedtvæv, og selvom dette i virkeligheden ikke betyder så meget, i det samlede kalorieregnskab, så har du stadig mistet en masse gavnligt væv, der er afgørende for både dit udseende, sundhed og præstationer. Hvis du vil undgå at miste så meget muskelmasse under en slankekur, er du nødt til at sende kroppen et signal om, at bevarelsen af muskelmassen er lige så vigtig for din overlevelse som energiregnskabet. Dette betyder ikke, at man under en lav-kalorie diet skal lave en lang og nedbrydende muskeltræning (der er ikke er energi nok til at genopbygge). Du skal derimod sørge for at lave en kort men intensiv fuldkrops muskelaktivering, der fortæller kroppen, at musklerne skal blive ......og det er lige præcis det, ERMR træningen kan. 

Med ERMR Træneren kan du foretage en simpel og hurtig træning, der intensivt aktiverer alle muskelfibre, og dermed sender kroppen et klart og entydigt signal om, at musklerne skal blive.

Forbedrede Sportspræstationer

Dit vægt-kraftforhold har afgørende indflydelse på dine sportspræstationer og ekstra power vil i langt de fleste sportsgrene - kunne forbedre dine resultater og give dig en betydelig konkurrencemæssig fordel. En øget kropsvægt - i form af mere muskelmasse - vil også i en lang række kontaktsportsgrene være en fordel, både fordi du står bedre fast, er sværere at puffe rundt, og fordi du får en stærkere base at udvikle kraft fra.

Vægtkraftforholdet kan forbedres ved enten at tabe overflødigt fedt, og/eller ved at øge muskelmasse og styrke.

For effektivt at stimulere muskelvækst og grundstyrke skal musklerne udsættes for:

 • Størst mulig spænding

 • I størst muligt bevægelsesudslag

 • Til størst mulig udmattelse.

 

Og det er lige præcis det som ERMR Træningen kan.

Nå musklerne vokser, dannes der flere "træktråde" i muskelfibrene, og de kan derfor producere større kraft. En større muskel bliver således også en stærkere muskel. Muskelkraften er dog ikke kun bestemt af muskelstørrelse og mængden af "træktråde", men i lige så høj grad af, hvor god din krop og dit nervesystem er til at koordinere og aktivere muskelmassen. 

Generelt er din krop kodet til at beskytte sig selv og økonomisere med energien, og kroppen prøver derfor altid på at klare de udfordringer, den stilles overfor, så energieffektivt som muligt. Det betyder, at dit nervesystem er kodet til at aktivere muskelfibre efter behov, og til kun tillade, en absolut maksimal og fuldintensiv muskelaktivering, i yderste nødstilfælde. Man kan således umiddelbart ikke, med viljens kraft, skabe det højeste niveau af muskelaktivering - men gennem målrettet "tændingstræning" kan man blive betydeligt bedre til at aktivere. Neurale (nervemæssige) tilpasninger kan potentielt give meget stor styrkefremgang, men kræver langsigtet, målrettet og typisk øvelsesspecifik træning.

 

Hvis vi ser bort fra øvelsesspecificiteten, så kræver neural træning - ligesom væksttræningen - at alle typer muskelfibre, aktiveres så intensivt som muligt. Forskellen er her, at man i en neural fokuseret styrketræning ikke træner til udmattelse. Udmattende træning forlænger restitutionstiden, og ophober affaldsstoffer i muskulaturen, som hæmmer/forstyrrer nervesignaler, og dermed også den neurale træning. 

Hvis vi ser bort fra øvelsesspecifik træning, så får du med en Vækstorienteret ERMR træning, den hurtigste styrkeforbedring gennem både:

 • Tilpasninger i musklen og muskelfibrene - flere "træktråde", ændringer i fibres trækretning/længde, større glykogen/fedtdepot.

 • Tilpasninger i nervesystemet - bedre i stand til at aktivere og synkronisere tænding.

 • Tilpasninger i form af forbedret evne til at kunne arbejde med høj intensitet, i længere tid - tolerance træning - dvs. musklens evne til at tolerere, neutralisere eller bortskaffe trætredsstoffer, og til hurtigere at restituere.

Vækstorienteret ERMR træning vil udover, at den giver dig en meget hurtig forbedring af vægtkraftforholdet, også kraftigt forøge dit styrkepotential i forhold til neurale forbedringer. Væksttræning er dog bedst egnet som "Off Season" træning. Væksttræning er kun effektiv, hvis koppen får lov at restituere, og den er derfor svær at kombinere med en stor mængde sportsrelateret teknisk/praktisk træning. Vi anbefaler derfor, at du i kampsæsonen, kun laver Vedligeholdstræning, Neural grundtræning eller Øvelsesspecifik træning.  

 

Når du køber ERMR træneren medfølger der en omfattende vejledning i hvordan du bedst tilpasser og målretter din træning til henholdsvis Vækst, Styrke, Slank eller vedligehold. Se evt. mere under fanen "Træningsvejledning"

shutterstock_693480055_edited.jpg
shutterstock_1014683854_edited.jpg
shutterstock_448135048_edited.jpg
shutterstock_436909822_edited.jpg
shutterstock_414588913_edited.jpg

+5

Inkluderer 5 min. ERMR Træning i din normale træning, så er du  100%  sikker på, at hver eneste muskelfiber er blevet intensivt stimuleret.

No Nonsense Basic Training