Max ind - Max ud

 

I ERMR træningen er du ikke i fare for pludselig at stå med en vægt, du ikke kan magte - i samme øjeblik du opgiver eller stopper en øvelse, forsvinder belastningen. Alle øvelserne kan derfor også med minimal risiko udføres efter et "All In" princip. Du fokuserer blot på den muskel, der ønskes trænet, og henholdsvis trykker eller trækker med fuld kraft i redskabet, indtil du ikke vil eller kan mere. På den måde sikrer du dig, at du uanset dagsform eller aktuel udmattelsesgrad, hele tiden aktiverer det størst mulige antal muskelfibre med størst mulig intensitet. Blot en enkelt gentagelse af en ERMR øvelse giver dig en højere og mere intensiv muskelaktivering, end det reelt er muligt at skabe med klassisk træning. 

I ERMR træningen vender du, så at sige, traditionel muskeltræning på hovedet. I stedet for at prøve at udmatte og aktivere musklen fra bunden af aktiveringshierarkiet og op - aktiverer og udmatter man i ERMR træningen fra toppen og ned. Dvs. at du, fra og med første øvelsesgentagelse, kan lægge hele musklen under maksimalt pres. ERMR træningen giver dig således en meget intensiv og komprimeret vækststimulering, og det er derfor ikke nødvendigt at lave en lang og opslidende træning. Den variable modstand gør, at du - modsat traditionel træning - kan holde hele musklen under et kontinuerligt hårdt pres, og det betyder, at du selv med korte træningsrunder kan skabe en meget effektiv aktivering og udmattelse af alle typer muskelfibre. Og ja – ERMR træning er hård, men kun i kort tid, og til gengæld får du både hurtigere og større resultater. Og hvis ikke du træner for vækst, men slanker eller træner for vedligehold, så kan du med blot 5 minutters træning sikre, at hver eneste muskelfiber i skeletmuskulaturen er blevet intensivt stimuleret. 

 

Sådan aktiverer du typisk dine muskler

Traditionel Træning.

Sådan aktiverer du dine muskler

ERMR Træningen.

TRÆN MINDRE - OPNÅ MERE

Praktisk ERMR Træning

Eksempel: Kort Vedligeholds træning